Ukončení činnosti

Živnostenské podnikání

Vážení přátelé, spolutrpící ovčané,

vzhledem k podmínkám nastaveným současnou vládnoucí kleptokracií pro činnost malých, normálních živnostníků, nenapojených na různé pochybné struktury neviditelné ruky trhu (hádejte, která ruka potřebuje býti neviditelná?) a živících se pouze svou viditelnou prací, byli jsme donuceni své činnosti při poskytování služeb administrativní správy ukončiti. Pokud je nám z každé vydělané stokoruny vrchností zcizováno 55,- korun, aniž by za to byla poskytována alespoň minimální reciprocita, je to již neúnosné věnovat svou zbývající životní energii a čas na neadekvátní výsledky pracovního úsilí.

Jelikož mě však tato práce baví a boj s hydrou státního šlendriánu mě uspokojuje, jsem ochoten potřebným vypomáhati alespoň radou, a to v režimu BB (Bez Bábiše), to znamená bezplatně, nikoli jako živnostenskou činnost, ale v rámci občanské výpomoci (jako když se v cizím městě zeptáte na cestu).

Pro zájemce plnohodnotných služeb při registraci vozidel vám doporučuji obrátiti se na tyto spolehlivé firmy z branže.    http://www.sviznyprevod.cz   nebo    http://www.centrumspz.cz

 

S pozdravem

„Míru i (v) EU zdar“

Luděk Kovář

 

Každý den musím se ptát znovu, k čemu je mi tento stát? 

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam

„Bojím se, že píšu co chytří beztak vědí a hloupé nezajímá…“

A. P. Čechov

Změny při registraci vozidel od 1. ledna 2015

Od 1. ledna 2015 je v platnosti novela zákona č. 56/2001 Sb. Jaké to jsou změny??

1. registrace vozidla

 • registrování vozidel se bude provádět bez odhlášky přímo na nového vlastníka, na RM dle bydliště/sídla původního vlastníka,
 • u registrace vozidla musí být přítomen jak předchozí (prodávající) tak nový (kupující) vlastník,
 • podpis na plné moci k zastupování při registračních úkonech musí být ověřený
 • RZ ztratí krajovou příslušnost,
 • Protokol o evidenční prohlídce bude platit pouze 14 dní,
 • změna vlastníka (ukončení leasingu, vlastníka u úvěru atd.) postup stejný jako u registrování vozidla (evidenční kontrola, ověřený podpis na plné moci při zastupování).

2. Dovoz vozidla ze zahraničí

 • na vozidlo dovezené z ciziny nebude možno vystavit čistopis TP,
 • vozidlo dovezené z členského státu EU se bude pouze registrovat přímo na vlastníka vozidla,
 • žadatel je povinen doložit podklady pro vyplnění technického průkazu (např. COC list, výpis dat od výrobce, STK, státní zkušebny).

3. Dočasné vyřazení vozidla = vyřazení vozidla

 • platnost vyřazení vozidla pouze 12 měsícu,̊
 • po uvedené době nutno ukončit vyřazení vozidla,
 • možnost neprodleně po uběhnutí doby 12 měsíců nahlášení místa (adresy, kde se vozidlo nachází), důvod pokračování vyřazení a vozidlo může být vyřazené dále bez časového omezení – jen u kompletních vozidel,
 • nedodržení této povinnosti je přestupek a je sankciováno peněžní pokutou.

4. Trvalé vyřazení vozidla = zánik vozidla

 • doklad o likvidaci vozidla,
 • doklad o zániku vozidla,
 • za zánik vozidla se nepovažuje rozebrání na náhradní díly.

 

Informační leták je ke stažení ZDE.

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (znění účinné od 1.1.2015) ke stažení ZDE

Rej deprivantů

Tak už to tu je zase, nastala doba reje deprivantů. Otevřu poštovní schránku a vypadne na mě hromada reklamy na „volby“, na ulici ve veřejném prostoru se na mě z plakátů na každém rohu usmívají jejich obličeje a obtěžují mě svými lživými nabídkami podpořené gulášem zdarma. Svěř se do naši péče a strč dobrovolně hlavu do naši oprátky a „bude líp“. Koho si však vybrat když jeden každý je ten nejlepší a dokáže vytvořit ráj. Na zemi pro sebe a v nebi, možná, pro mě.

Údajně žiji již déle než dvacet let v tom nejlepším co mě mohlo potkat. Dle každodenního běhu života obyčejného misera contribuens plebs si to však nemyslím. Nejsmutnější na tom všem však je, že lidičkové jim stále a znovu skáčou na špek.

Každý den musím se ptát znovu, k čemu je mi tento stát?

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam

 

Je to bomba!

 

Od pondělka, 14. července tohoto roku je v provozu nové pracoviště registračního místa MHMP v Praze na Bohdalci určené pro žádosti podávané v zastoupení pro dvě až čtyři vozidla (tzv. zprostředkovatele). Ku zprávě o tomto počinu měl jsem připraven titulek „Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako obyčejně“, musím však sebekriticky přiznat, že má negativní očekávání se nenaplnila.

Je to bomba! Situace na ostatních pracovištích se uklidnila, zprostředkovatelé již nemusí čekat na otevření úřadu od pěti ráno a poté jak vlčáci běhat z jednoho pracoviště na druhé a též žadatelé z lidu obecného již nejsou stresováni těmi co „představte si paní, von si vycvakl tolik lístků!“. Menším zádrhelem je delší doba zpracování žádosti, což je však způsobeno malou praxí zde nasazených úředníků, to se však časem jistě samo vyřeší.

Otázkou ale zůstává jak to bude fungovati za plného vytížení po době dovolených popř. zda to nebude někdo chtít tzv. „vylepšit“. Ano, takto si představuji fungování státní správy.

P.S.

Kéž by si z tohoto opatření vzali příklad i jinde, např. v Brně!

 

Třítisícíosmsetpadesátý slib

Daňové podvody

Milý s. Jane Kellere,

při cestě na berní úřad (nyní eufemisticky nazývaný finanční), kam jsem se šel přiznat kolik jsem si vydělal, na mě vybafl plakát s vaším portrétem a heslem „Proti daňovým podvodům!“. Vzhledem k tomu, že mně to není zcela jasné, prosím vás o bližší vysvětlení jak uvedeno dále.

V mých 14ti letech, aniž by se mě kdokoli ptal, sáhla do mé kapsy ruka instituce zvané stát a svévolně mně odebrala část mého výdělku. Bylo mi řečeno, že to jsou „daně“ a že to bude použito na zajištění služeb pro blaho mé a mých spoluobčanů, jako např. bezpečnost, zdraví, stáří, dopravu, chod zeměkoule a co já vím ještě. Celý život jsem tudíž každý rok od ledna až do června pracoval na tyto tzv. daně a vrchnosti je odváděl, avšak slibovaných služeb jsem se nedočkal vůbec, popř. v neodpovídající kvalitě.

Jako jeden z mnoha příkladů mohu uvést slibovanou výplatu penze po dovršení 60ti let mého věku. Přestože jsem všechny podmínky smlouvy-veřejného příslibu o tzv. důchodovém pojištění dodržel, stát, respektive vládnoucí vrchnost smlouvu nedodržela a jednostranně a retroaktivně podmínky změnila a penzi-pojistné plnění nevyplatila. Důkazů o tom, že největším daňovým podvodníkem, za pomoci instituce zvané stát, je vrchnost, lze však předložiti mnohem více.

Táži se vás tudíž, zda to myslíte upřímně a jakým způsobem chcete jako příslušník stávající vrchnosti daňovým podvodům páchaným na obyčejných misera contribuens plebs zabrániti?

S pozdravem

„Míru i (v) EU zdar“

Luděk Kovář

misera contribuens plebs

 

Každý den musím se ptát znovu, k čemu je mi tento stát?

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam

 

„Žertovný“? citát

„Lepší je dávat než brát“

Dominik Duka, arcibiskup pražský

ČRo Radiožurnál, 1. března 2014

 

„Co jsem si vlastníma rukama nevydělal, toho nechci ani troník“

hospodský z hospody „U pečínky“

Obušku z pytle ven

 

„Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako obyčejně“

Viktor Černomyrdin

 

„Včera večer jsem se v TV chtěl podívat na reklamy, avšak pogram byl každou chvíli přerušován kousky nějakého filmu“

Plátce televizního poplatku

 

„Do AGROFERTU příšla kontrola z Finančního úřadu“

Bábišův zlý sen

Soudní dvůr EU: Volant může být vpravo i vlevo

(21. března 2014)

 

Podle včerejšího rozsudku Evropského soudního dvora nemohou členské státy Evropského svazu bránit lidem v registraci automobilu, který má volant vpravo. To platí i pro všechny země kontinentální části Evropy, v nichž se jezdí vpravo.

 

Pátý senát Soudního dvora rozhodoval spor mezi Evropskou komisí a Litevskou republikou podporovanou Estonskou republikou, Lotyšskou republikou a Polskou republikou. Svou žalobou se Evropská komise domáhala, aby Soudní dvůr určil, že Litevská republika zákazem registrace osobních automobilů, jejichž volant je umístěn vpravo, případně požadavkem, aby byl volant přemístěn doleva, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají ze směrnice Rady č. 70/311/EHS, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se mechanismu řízení motorových vozidel. Důvodem žaloby byla řada stížností od osob, které si ve Spojeném království nebo v Irsku zakoupily osobní automobily určené k jízdě na levé straně vozovky a mohly tyto automobily zaregistrovat v Litvě pouze za podmínky, že přemístí volant doleva. Litva toto opatření odůvodňovala zajištěním bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, jakož i ochranou života a zdraví lidí.

 

Podle soudců se ale Litvě ani ostatním podporujícím státům nepodařilo prokázat, že by umístění volantu na pravé straně při pravostranném provozu mělo negativní dopad na bezpečnost dopravy. Soud tedy přijal závěr, že lokalizace místa řidiče vozidla, jež tvoří nedílnou součást mechanismu řízení vozidla, spadá do harmonizace zavedené směrnicemi č. 2007/46/EU a č. 70/311/EHS, takže členské státy nemohou z důvodů bezpečnosti pro účely registrace nového vozidla na jejich území požadovat přesunutí místa řidiče na stranu vozidla protilehlou k okraji vozovky ve směru provozu.

 

Zjednodušeně řečeno: V členských zemích Evropské unie může být volant v levé i pravé části automobilu, a to bez ohledu na to, po které straně silnice se v daném státu jezdí.

 

Pro úplnost je třeba dodat, že ani v České republice nelze v současné době běžným způsobem zaregistrovat do provozu automobil s volantem vpravo. Avšak vzhledem k současnému právnímu dualizmu v České republice (tak jako platil v Protektorátu Čechy a Morava) je tento rozsudek právně závazný též pro státní správu ČR.

Rozsudek pátého senátu Soudního dvora ze dne 20. 3. 2014 najdete zde

 

Komu je dnes dvacet

Komu je dnes dvacet               


chce se mu hnusem zvracet     Ale těm co je čtyřicet               


je toho vyblít ještě více            Jen ten co mu je šedesát    
       

může jít se sklerózou klidně spátKdyž je člověku dnes dvacet      


chce se mu hnusem zvracet       

EGON BONDY

 1. Ve zprávách dozvěděl jsem se, že na Kyjevskou Rus budou vyslána česká letadla pro odvoz a následné léčení v českých nemocnicích, u nás nepojištěných Ukrajinců, zraněných nikoli při nějaké nešťastné události, živelní katastrofě či podobně, ale rváčů, pobivších se v roli užitečných idiotů při velké hospodské rvačce, vyprovokované říšskými politiky (viz zde), o to, kdo jim bude vládnout, zda „bátuška“ z Moskvy, či „fýrer“ z Berlína. Z naši společné hromádky bude zaplaceno více než 18 milionů korun.

2. Ve zprávách dozvěděl jsem se, že holčička trpící vrozenou srdeční vadou pojištěná u jedné z mnoha českých zdravotních pojišťoven, jimž musíme všichni platiti pojistné, nemůže býti léčena, neboť na společné hromádce nejsou peníze.

3. Když jsem vyšel na ulici oslovila mě agilní svazačka s kasičkou a žádostí o příspěvek na opuštěné pejsky, kočičky a hladové ptáčky, neboť na společné hromádce nejsou peníze.

4. Za rohem oslovili mě dva malí ministranti doprovázeni kostelní babkou, opět s kasičkou, abych přispěl na pozlacení sochy svatého xy, neb miliardy odebrané náboženským spolkem ze společné hromádky jim na modlení nestačí.

5. Při cestě domů jsem na přechodu sotva uskočil před rychle jedoucím velkým černým autem se značkou 0007 a přitom jsem před domem málem zakopl o lidskou postavu-trosku ležící na zemi. Nepoznal jsem zda je pod vlivem alkoholu, drog, nebo současné kleptokracie.

6. Ve schránce našel jsem dopis s radostnou zprávou, že od příští splátky mi bude důchod zvýšen o 27,- korun. Vloni mi byl důchod snížen o 600,- korun a jelikož si k důchodu ještě přivydělávám, bude mně v tomto roce za trest odebráno do společné hromádky o 24 840,- korun více.

7. Začetl jsem se do novin, kde bylo psáno, že žiji v tom nejlepším, co mě mohlo potkat, neboť miss superstar účinkující v reklamě na třívrstvé vložky ukázala na předávání zlatých prasátek prso, a tak jsem se šel na záchod vyblít.

Každý den musím se ptát znovu, k čemu je mi tento stát?

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam

Dvacet

Je to marný, je to marný, je to marný

Historikovi jeví se minulost jako jednotný řetězec vývoje, kde článek s článkem těsně splývá. Po skončené válce zesílily mocně touhy, aby tato válka zůstala válkou poslední a přinesla novou, obecnou organizaci lidstva, organizaci, jež by odstranila vyrovnávání mezinárodních sporů krvavou zbraní. Mírové smlouvy, ačkoliv přinesly ve službách národní spravedlnosti značné změny území, nedovedly přesto vytvořit obecné přesvědčení, že nová úprava jest konečná. Tento dojem vratkosti díla mírového stal se pak branou, kterou zejména do evropského prostředí znovu pronikl trapný rozpor mezi všelidským pacifismem, jeho smluvními vázanostmi, a pěnivým nacionalismem, ochotným nároky své hájiti i mečem i všemi hrůzami novodobé války technické. Která z těchto cest má naše pokolení přivést ke konečnému přerodu světa, v pevnější skupenství? Na hospodářském poli zklamaly v poválečných letech liberalismus i socialismus. U kapitalismu byla to krize, vzniklá z nepoměru mezi závratně stupňovanou výrobou a poklesající spotřebou. Racionalizace a nezaměstnanost staly se tu zlou sfingou, která klade záludné otázky všemu hospodářství založenému na svobodném závodění. A stala-li se tak v soustavě kapitalistické kletbou nadvýroba, trpí naopak ohromný pokus kolektivního a státem spravovaného hospodářství sovětského tuhou nesnází udržeti výrobu na žádoucí výši průměrné spotřeby. Ani tou, ani onou cestou neotevřelo se bezpečné východisko z těžké krize a zároveň dolehly na život veřejný ve většině států vybavených demokratickými řády těžké stíny stranického sobectví, korupce a marnivé nehospodárnosti.

Zdá se tak, že cesty vyznačené milníky rozumového pozitivismu nevedou nikterak k slibovanému pokroku, nýbrž ke zřejmému úpadku, a vzniká pocit, že záchranu jest tedy hledati u sil a zjevů spíše iracionálních. Hledá se především zázračný vůdce, jenž by kouzelným proutkem zahnal příšeru krize i korupce. Zrak obrací se se zvýšenou vroucností k tajemným silám ducha národního, jež mají přinésti vykoupení, zejména rozbouří-li se jimi vědomí ušlechtilé krve proti domnělým kazům mezinárodní bezkrevnosti a přílišného intelektualismu… Zejména mládež, nejhůře stižená krizí, stává se oporou tohoto nového evangelia. Vidíme tedy, jak složité jsou otázky, které zmítají dneškem, jak jsou nasyceny osudovou polaritou zcela zásadního rázu. Duše lidská je nástroj o mnoha strunách, které jen zřídka zaznívají harmonickým akordem. Jsou naopak chvíle, kdy jedna se snaží přehlušiti druhé, a marně čekáme na ladnou melodii souzvuku. Dočká se naše doba takové melodie, jež by byla zároveň vítěznou písní nového, plodného údobí dějin?“

Tyto myšlenky, jež nám znějí povědomě, přednesl v roce 1934 profesor Josef Šusta, president České akademie věd a umění. Lidé jsou nepoučitelní a neustále nastupují na ten samý, vrchností roztočený, kolotoč dějin.

Zítra se bude tančit všude

Opět nastává čas bláznů, kdy se sliby slibují a blázni se radují. Jsem opět ze všech stran atakován požadavky a sliby samozvaných proroků a všelijakých šášulů vynořivších se ze současného marasmu. Na svoji hubu si každý může říkat co chce, přičemž o úrovni těchto individuí svědčí právě jejich více, či méně inteligentní vejšplechty, jimiž se nás snaží přesvědčit o jejich nepostradatelnosti pro náš život, aby tak získali přístup ke korýtku.

 „Dáme zemi do pořádku“ „Prosadíme dobře fungující stát“

A kdo ji pokazil? Copak může věc opravit ten, kdo ji rozbil? Copak má současná kleptokracie zájem o dobře fungující stát? Vždyť, když se s dobře fungujícím státem v Bellinzoně setkali, padli na zadek a s otevřenou hubou koukali jak telátka, že je dobře fungující stát opravdu možný.

 „Volím pravicí“

No to mně připomíná odpověď svobodného mládence na otázku proč, že se neoženil. „Pravá ruka žena má, pětka zas ušetřená“.

 „Víme, kam jdeme“

No to vím také, ale nechci býti sprostý, proč však je na stěngazetě Gottwaldův čibuk to jsem nepochopil (možná to naznačuje kam jdeme).

„Aby tu chtěly žít i naše děti“

To si snad již zařídili, já bych ale byl raději, kdyby tu v pohodě mohly žít i moje děti.

 „Nadávat na poměry, nebo jít k volbám?“

Ani to, ani ono nic nezmění, systém zůstane, vrchnost si pouze vymění židle.

„Nebudu krást a lhát“

Už to nebude dělat; vždyť to již dělat nepotřebuje. Ještě tam schází: „Budu si mýt ruce a nebudu mlaskat“. Nevím jak se tu tento Záhoriak objevil, ale tyto věci, jež u sebe staví na odiv patří v civilizované společnosti k základním vlastnostem slušného člověka.

A to nejlepší nakonec zde.

 Jelikož hodnotím lidi ne podle jejich řečí, ale podle jejich činů a tak si kladu otázky co z těch všelijakých slibů a různých vějiček současná vrchnost za dobu svého vládnutí splnila (západoněmecké platy do tří let, právní stát, apod.)? V jakém stavu převzala zemi od předchozí vrchnosti a kam ji dovedla? O tom lidičkové (především mladí, kteří nemají zájem ani znalosti) nepřemýšlí a znovu a znovu se nechávají různými parazity oblbnout a otevírají jim své peněženky. Copak lidé nevidí, že je to všechno jenom hra? Byly marně natočeny všechny švankmajerovské alegorie? O moci, která požírá? O šašcích a marionetách, které vodí zákulisní vodiči? To, o co se zajímáme, svým zájmem podporujeme.

Nechci žíti ve společnosti kde se pýcha změnila ve zdravé sebevědomí, lakomství v zákon ekonomiky, nestřídmost ve vyšší životní úroveň, závist v boj o spravedlnost, hněv ve zdravou reakci na hloupost druhých, hulvátství ve svobodu projevu, okrádání ve svobodný trh, zanedbaná výchova dětí se změnila ve tvorbu vlastního názoru, mateřství bez manželství v moderní formu existence, likvidace pozitivních hodnot ve zbavení se předsudků, neúcta k tradici ve vítězství zdravého rozumu a lenost se změnila v sociální dávku. Slušnost je přežitek doby, jak se vyjádřil mladý manager, protože za tu si ještě nikdo nic nekoupil. A v téhle hodnotové džungli povltavského Kocourkova nemám ztrácet optimismus. Viz též zde .

Už ve starověku platila zásada: Zachovej řád – a řád zachová tebe! Je málo výroků, které mají na jedné straně trvalou platnost a na druhé straně se můžeme o jejich pravdivosti přesvědčit na každém kroku.

Každý den musím se ptát znovu, k čemu je mi tento stát? Ceterum censeo Carthaginem esse delendam

P.S. 30. 10. 2013

Jak chtějí prosadit „fungující stát“, když si neumí  prosadit ani fungující partaj?!

←Starší